بهترین کار...!

دانلود کتاب بینایی ماشین
Computer Vision
algorithms and application
by Richard Szeliski

دانلود کتاب شناسایی الگو
Introduction to
Pattern Recognition

by Theodoridis S., Koutroumbas K.

دانلود کتاب تمرین شناسایی الگو
Introduction to
Pattern Recognition

A Matlab Approach
by Theodoridis S., Koutroumbas K.

دانلود کتاب پردازش تصاویر دیجیتال
Digital Image Processing
3rd ed. - 2012
by Rafael Gonzalez

دانلود کتاب پردازش تصاویر دیجیتال در متلب
Digital Image Processing
using MATLAB
3rd ed. - 2012
by Rafael Gonzalez

دانلود کتاب شناسایی الگو
Introduction to
Statistical Pattern Recognition
2nd Edition
Morgan Kaufmann Publishers
by Keinosuke Fukunaga

دانلود کتاب یادگیری ماشین
Introduction to
Machine Learning
by Ethem Alpaydin

برای برقراری ارتباط از ایمیلهای زیر
می توانید استفاده کنید

info@sedMostafa.ir
sedMostafa.ir@gmail.com sedMostafa@chmail.com

 

دوستان من

ghadirNegar.ir sedmostafa.blogsky sedmostafa.blogsky khamenei.ir qafelenoor.ir